BEADED FLOWERS • PÄRLBLOMMOR

P1020992

The tradition of creating flowers of materials like metal and glass could be regarded as an expression of the futile human battle against transience and mortality. 

“The origin of beaded flowers is sparsely documented, but the tradition of fashioning flowers out of tiny beads strung on thread is considered to have arisen in a religious context, in relation to prayer. During the thirteenth century, Dominican monks began to use the rosary, a long string of beads, one for each prayer. Impatient or busy people who could afford it would sometimes pay a pauper to say their prayers for them. These paupers may have been the first
people to fashion flowers out of strings of beads. There is also a possible linguistic connection, since the medieval English word for bead is bede which also means prayer. Later on in history, yet another link may also be found. In sixteenth-century Venice, women in the city crafted beaded flowers to be used in churches, for festive tables and religious processions.” (Text from the book Flower Forever)

makingP1080758

Historiskt har pärlblommor använts för dekoration i hemmet, för festdukningar och i kyrkliga sammanhang. Pärlorna har tillverkats av det världsberömda glaset från Murano och Böhmen och förvandlats till utsökta blommor av skickliga och tålmodiga hantverkare världen över. Pärlblommornas ursprung är sparsamt dokumenterat men

“Traditionen att tillverka blommor av småpärlor och på tråd anses kunna ha uppstått i ett religiöst sammanhang, i samband med bön. Under 1200-talet började nämligen beende dominikaner använda ett radband, en så kallad rosenkrans. Eftersom rosenkransen är lång, kunde man på vissa håll välja att betala ett fattighjon för att be i ens ställe. Dessa hjon kan ha varit de första som omformade pärlband till blommor. Här finns även en språklig koppling – den medeltida engelskans ord för pärla bede (bead) betyder just be/bedja. Även senare i historien finns en religiös koppling. I 1500-talets Venedig tillverkade stadens kvinnor pärlblommor för kyrkor, högtidsdukningar och religiösa processioner.” (Text från boken Blomma för alltid)

141230_5005